Byggesak

En byggesaksbehandling kan arte seg som en frustrerende utholdenhetsprøve for byggherren. Forutsetningen for et godt resultat er god saksforberedelse og nøye oppfølging.

En byggesak for advokaten?

Fast eiendom og entreprise – i forhold til offentlig saksbehandling – dreier seg i stor grad om forholdet mellom byggherre/ entreprenør og bygningsmyndighetene.

Plan og bygningsloven står sentralt i denne sammenheng. Den er meget omfattende, og lokalt forvaltes den av kommunens tekniske etater. I tillegg må man forholde seg til både lokale og sentrale byggeforskrifter. I en del tilfeller må det også søkes om konsesjon via kommunen. Saksområdet kan fortone seg temmelig komplisert. Kommer man først skjevt ut og får avslag, står man overfor et usikker og kanskje langvarig klagebehandling.

Som privat byggherre kan du få råd og vink fra etatens ansatte, men du kan også oppleve at de samme saksbehandlerne stopper prosjektet – og ikke alltid med gode begrunnelser. Derfor er det ofte nyttig å engasjere egen advokat. For entreprenører med større prosjekter er det fornuftig å trekke inn advokat på et tidlig tidspunkt, helst på ervervsstadiet – slik at man er sikret juridisk hjelp gjennom hele prosjektet.

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike spørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.