Allmenn praksis

 

Adnor Advokat bistår privatpersoner på de fleste saksområder. Vi har fokus på å være løsningsorienterte, og mener at tidlig rådgivning reduserer risikoen for kostbare rettsprosesser. Noen ganger er det likevel ikke mulig å komme til enighet om gode løsninger, og vi besitter betydelig prosedyreerfaring fra rettslig behandling av tvister for de tilfellene det er nødvendig.

 

Vi har blant annet kompetanse innen:

Se også våre artikler om arbeidsrettgjeld og konkursavtalerfamilie og arvkjøp og salgforbrukerrettigheter, og tvisteløsning og prosedyre.

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår i små og store saker knyttet til arv og familierett. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. På vegne av kunden er vi opptatt av kostnadene – og undersøker mulighetene for dekning av utgiftene til juridisk bistand via kundens forsikringsavtaler (hjemforsikring ved tvistesaker knyttet til boligen) eller ordningen med fri rettshjelp.

This site uses cookies. For more information click here.