Allmenn praksis

Adnor Advokat bistår privatpersoner på de fleste saksområder. Vi har fokus på å være løsningsorienterte, og mener at tidlig rådgivning reduserer risikoen for kostbare rettsprosesser. Noen ganger er det likevel ikke mulig å komme til enighet om gode løsninger, og vi besitter betydelig prosedyreerfaring fra rettslig behandling av tvister for de tilfellene det er nødvendig.

Vi har blant annet kompetanse innen:

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår i små og store saker på de fleste rettsområder. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. På vegne av kunden er vi opptatt av kostnadene – og undersøker mulighetene for dekning av utgiftene til juridisk bistand via kundens forsikringsavtaler (hjemforsikring ved tvistesaker knyttet til boligen) eller ordningen med fri rettshjelp.