Tore Hallan

Advokat / Partner

Tore Hallan

 tore.hallan@adnor.no

 + 47 73 99 09 00

Arbeidsområder: 

 • Generell forretningsjuridisk bistand med vekt på selskapsrett, kontraktsforhandlinger, rådgivning og tvisteløsning.
 • Stor kompetanse i rettsforhold knyttet til fast eiendom, både bymessig og landbrukstilknyttet.
 • Arbeider mye med arverett, derunder også generasjonsskifte i selskaper og for øvrig også generell privatjuridisk bistand. 

Utdannelse og arbeidserfaring: 

 • Befalsutdannelse i forsvaret.
 • Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1974.
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
 • Juridisk saksbehandler i Trygderetten.
 • Dommerfullmektig Namdal.
 • Egen advokatpraksis frå 1978.  Partner i Adnor Advokat AS.

Aktiviteter, verv m.m.

 • Med bakgrunn i den generelle forretningsjuridiske bistand innehas en rekke verv som styreleder/styremedlem i selskaper innen fast eiendom, industri og tjenesteytende næringer. 
 • Flere lederverv i private foreninger og lag.

Språk:

 • Norsk og engelsk.