Kjell Heggvoll

Advokat i kontorfellesskap

Kjell Heggvoll

  kjell.heggvoll@adnor.no

+ 47 73 99 09 10

Arbeidsområder

  • Fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, generasjonsskifte, arverett, familierett.
  • Forøvrig generell forretningsjuridisk bistand og tvisteløsning.
  • En rekke styreverv.

Utdannelse og arbeidserfaring 

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1986, med selskapsrett som valgfag og skatterett som spesialfag.
  • To år i likningsetaten, to år i NHO og to år som dommerfullmektig. Advokat siden 1992.
  • Etablerte egen praksis i kontorfellesskap med ADNOR Advokat i 1997, og ble partner i selskapet ett år senere.
  • Trådte ut som partner og etablerte kontorfellesskap med Adnor Advokat fra 01.01.2023.

Aktiviteter, verv m.m.

Styreleder/styremedlem i et titalls bedrifter i Trondheim og Sør-Trøndelag.

Språk: Norsk og engelsk