Paul Høgseth

Advokat

 paul.hogseth@adnor.no

 + 47 73 99 09 16

 + 47 97 59 16 44

Arbeidsområder

  • Erstatningsrett, herunder styreansvar og profesjonsansvar
  • Pengekravsrett og panterett
  • Garantirett
  • Kontrakts- og entrepriserett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Jordskiftesaker

 

Utdannelse og arbeidserfaring

  • Juridisk embetseksamen, 1998
  • BI, forsikringsøkonomi, 2001
  • Finansbransjen – Storebrand Livsforsikring AS, Mercer Norge og Vis Midt-Norge AS
  • Advokat siden 2003