Dekkes rettshjelp av forsikringen din?

Mange har krav på dekning av utgifter til «rettshjelp» gjennom innboforsikring, bilforsikring, husforsikring og lignende. Forsikringsdekningen er som regel avhengig av at det foreligger en tvist, noe som vil være tilfelle hvis en av partene i saken har satt frem et krav, som den andre parten enten har avslått eller lar være å svare på.

Hvis saken din dekkes av forsikringen, må du selv betale en egenandel. Det vanligste er at det er en fast egenandel som betales ved oppstart av saken, og en flytende egenandel av beløpet over dette. Resten av advokatkostnadene betaler forsikringsselskapet ditt, opp til et bestemt beløp.

Vi kan kontakte forsikringsselskapet ditt som en del av oppdraget og finne ut om du har krav på dekning, og hva slags vilkår som gjelder for din forsikring.

Vi har også samarbeid med utvalgte forsikringsselskap, som gir deg som kunde rabatt på vår vanlige timessats og/eller lavere egenandel.