Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

TBML_og Byggmestrene.jpg  

Trondhjems Byggmesterlaug og Byggmestrenes Servicekontor

Adnor Advokat AS samarbeider med Byggmestrenes Servicekontor / Trondhjems Byggmesterlaug, som er bransjeforeninger for byggmesterforetak og byggmestre i Trondheimsregionen. Sentralt i foreningenes formål er å være kompetanseformidler og tilrettelegger for sine om lag 100 medlemsbedrifter innen tømrerfaget.

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at medlemmer av Byggmestrenes Servicekontor / Trondhjems Byggmesterlaug tilbys juridisk bistand fra Adnor Advokat AS til rabattert pris (15% rabatt på de til enhver tid gjeldende timesatser overfor næringslivsklienter i aktuelle sakstype).