Bistandsadvokat i straffesak

Adnor Advokat har advokater med omfattende erfaring i straffesaker. Flere av oss har erfaring både som forsvarer for mistenkte og som bistandsadvokat for fornærmede. Dette gir oss det nødvendige overblikket i rollen som bistandsadvokat.

Behovet for bistandsadvokat

Den som er offer for en straffbar handling kalles "fornærmede". Alle som er utsatt for en straffbar handling kan selvsagt søke bistand fra en advokat dersom de betaler for bistanden selv. Når det gjelder de som er ofre for spesielt alvorlige straffbare handlinger, følger det også av loven at fornærmede har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat av retten på statens regning. Dette gjelder for eksempel i saker som gjelder voldtekt, seksuelle overgrep mot barn og mishandling i nære relasjoner. I saker som gjelder drap (også bildrap) vil de pårørende, som gjerne omtales som "etterlatte", ha krav på bistandsadvokat.

Hvis man er utsatt for en alvorlig straffbar handling, kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre om man takler å anmelde saken. Hvis du er utsatt for en handling som gir rett til bistandsadvokat, men er usikker på om du ønsker å anmelde saken, kan du få rådgivning om dette fra en advokat. Rådgivningen vil i slike saker kunne bli dekket av staten etter reglene om fri rettshjelp/fritt rettsråd selv om saken ikke skulle ende i anmeldelse.

Bistandsadvokatens rolle

Å ha en god advokat er viktig for å ivareta dine rettigheter, både mens politiet etterforsker saken og senere. Bistandsadvokatens rolle er å ivareta interessene til fornærmede eller de etterlatte under etterforskningen og en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i den enkelte saken.

Vi kan bidra med rådgivning både i forhold til spørsmålet om det skal leveres anmeldelse, gjennom hele etterforskningsfasen, blant annet ved deltakelse i avhør sammen med fornærmede eller etterlatte, og frem til saken eventuelt henlegges eller bringes inn i domstolene av påtalemyndighetene. Vi har omfattende prosedyreerfaring i domstolene, både i tingrettene og lagmannsretten, og kan derfor bistå i alle trinn av saken og i en eventuell ankebehandling. En viktig del av jobben som bistandsadvokat er å gi råd og veilede i forbindelse med spørsmål om oppreisning og annen erstatning til fornærmede. Bistandsadvokaten kan også hjelpe til med å fremme krav om erstatning ovenfor Kontoret for Voldsoffererstatning.

Rett til bistandsadvokat dekket av det offentlige

Hvis bistandsadvokaten blir oppnevnt av retten eller hvis rådgivningen dekkes etter reglene om fri rettshjelp, betyr det i praksis at advokatbistanden blir gratis for vår klient. I andre tilfeller må klienten betale selv. Dette vil advokaten orientere om i vårt første møte, ved oppdragets oppstart. 

Behov for bistand?

Flere advokater hos Adnor Advokat bistår innen strafferett, blant annet som bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i straffesaker.
Dersom du har behov for bistandsadvokat, kan du sende en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.