Straffesaker

Adnor Advokat har advokater med omfattende erfaring i straffesaker. Det kan dreie seg om alt fra de minste bøter og forelegg i saker som f.eks gjelder veitrafikk, til svært alvorlige straffesaker. Våre advokater har erfaring både som forsvarer for tiltalte og som bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte.

Siv i retten3.jpg

Foto: Odd Hugo Palmer

Les mer om vår kompetanse her:

Behov for bistand?

Advokat Siv Aida Rui i Adnor Advokat er oppnevnt som fast forsvarer i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. I tillegg påtar også flere andre ved vårt kontor seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i ulike typer straffesaker. Adnor Advokat har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat