Straffesaker

Adnor Advokat har advokater med omfattende erfaring i straffesaker. Det kan dreie seg om alt fra de minste bøter og forelegg i saker som f.eks gjelder veitrafikk, til svært alvorlige straffesaker. Våre advokater har erfaring både som forsvarer for tiltalte og som bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte.

Les mer om vår kompetanse her:

  • Forsvarer i straffesaker

    Alle som blir straffeforfulgt har rett til å bruke forsvarer som man har mulighet til å velge selv. I mange tilfeller dekkes advokatkostnadene av staten, mens man i andre tilfeller må betale bistanden selv. Dette kommer både an på sakstype og hvilket stadie i etterforskningen saken befinner seg på.
  • Bistandsadvokat i straffesaker

    Fornærmede i en straffesak, dvs. den eller de som er utsatt for en straffbar handling, kan også ha krav på en såkalt bistandsadvokat. Det samme gjelder pårørende (etterlatte) i drapssaker, også inkludert saker om bildrap. Bistandsadvokaten skal sørge for at fornærmedes interesser blir ivaretatt under etterforskningen og i en eventuell rettssak og kan blant annet gi råd om erstatning.

Behov for bistand?

Advokat Siv Aida Rui i Adnor Advokat er oppnevnt som fast forsvarer i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. I tillegg påtar også flere andre ved vårt kontor seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i ulike typer straffesaker. Adnor Advokat har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat