Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

 

Boligbyggelaget TOBB

Adnor Advokat AS har inngått en samarbeidsavtale med TOBB med virkning fra 01.01.2023. Formålet med samarbeidet er å utvikle gode medlemstilbud til TOBB-medlemmer.

TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag med 73 000 medlemmer. TOBB har lang erfaring og solid kompetanse. Boligbyggelaget tilbyr medlemmene det de trenger i hverdagen og i sitt hjem gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning. Å tilby juridisk rådgivning av høy kvalitet er en naturlig del av TOBBs tjenesteyting.

TOBB har satt som en forutsetning at deres samarbeidspartner innen juridiske tjenester har høy faglig kompetanse innenfor et bredt spekter av juridiske saksområder, og flere advokater som arbeider innenfor fagfelt som anses relevante for deres medlemmer.

Vi er glade for at TOBB har valgt Adnor Advokat AS som sin samarbeidspartner, og vi ser frem til å yte bistand til TOBB-medlemmer på gunstige vilkår. Vi kan blant annet gi 20 % rabatt på salær og en garantert svarfrist, som normalt er på 24 timer.

Vi vil også kunne tilby kurs og temakvelder innenfor aktuelle fagområder i samarbeid med TOBB.

Ved behov for bistand, ring oss på telefonnummer 73 99 09 00 eller ta kontakt på e-post TOBB@adnor.no. Husk å oppgi ditt TOBB-medlemsnummer.

LO-logo.png

Landsorganisasjonen (LO)

I forbindelse med samarbeidet mellom LO i Trondheim og Adnor Advokat AS vil Adnor Advokat AS bistå LO i Trondheim sine medlemmer og gi fritt rettsråd (muntlig) til disse innen alle fagfelt bortsett fra arbeidsrett og yrkesskadeerstatning.

Rettsrådet vil i gjennomsnitt begrenses til 20 minutter pr. medlem pr. sak. Den muntlige konsultasjonen er gratis for LO-medlemmet. Dersom rettsrådet avklarer  at LO-medlemmet har behov for ytterligere juridisk bistand, avtales dette i så fall direkte mellom medlemmet og Adnor Advokat AS.

Adnor Advokat AS stiller advokat(er) tilgjengelig hver torsdag fra kl. 16.00 – 18.00. LO medlemmer som har behov for slik bistand må først rette sin henvendelse til sitt lokale LO kontor - post@loitrondheim.no

 

 

naf_logo.png 

Norges Automobil-forbund (NAF)

Adnor Advokat har et samarbeid med NAF i bil- og trafikkjuridiske spørsmål som gir NAF-medlemmer rabbatt på juridisk bistand.

Som NAF-medlem har du rett til en kort konsultasjon med advokat eller gjennomgang av politidokumenter, som betales av NAF.

Hvis du var NAF-medlem da grunnlaget for tvisten oppstod, for eksempel da du oppdaget en mangel ved bilen, har du rett til utvidet bistand i inntil to timer mot å betale en egenandel som per i dag er på 500 kroner inkl. mva. 

NAF-medlemskapet dekker rådgivning i forbindelse med:

 • Kjøp og salg av bil
 • Personskade ved trafikkuhell
 • Tvist om verkstedsregninger
 • Tvist med forsikringsselskap
 • Toll og avgiftsspørsmål
 • Strafferettslige spørsmål og tap av førerretten

Hvis saken ikke blir løst innenfor rammen på to timer, må videre bistand avtales med advokaten. I så fall gjelder våre vanlige timessatser. Tvister etter kjøp av bil dekkes likevel ofte av bilforsikringen. I så fall betaler du selv en fast og en flytende egenandel, mens forsikringsselskapet betaler resten av advokatkostnadene opp til et visst beløp. Hvis det blir aktuelt med videre bistand, vil vi rutinemessig kontakte forsikringsselskapet ditt for å undersøke om saken dekkes av forsikringen din. Vi har også samarbeidsavtaler med enkelte forsikringsselskap, som gir kunder rett til gunstigere priser.

Henvendelse kan rettes på e-post til advokat@adnor.no, via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat

logo.png 

NHO Trøndelag

Adnor Advokat AS tilbyr alle medlemsbedrifter i NHO Trøndelag prioritert bistand til reduserte timepriser.

Eurojuris Norge, som Adnor Advokat er en del av, og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

 • Advokattjenester av høy kvalitet
 • En times gratis førstekonsultasjon
 • 15 % rabatt på gjeldende priser
 • Eget NHO-telefonnummer
 • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene. 

 

TBML_og Byggmestrene.jpg  

Trondhjems Byggmesterlaug og Byggmestrenes Servicekontor

Adnor Advokat AS samarbeider med Byggmestrenes Servicekontor / Trondhjems Byggmesterlaug, som er bransjeforeninger for byggmesterforetak og byggmestre i Trondheimsregionen. Sentralt i foreningenes formål er å være kompetanseformidler og tilrettelegger for sine om lag 100 medlemsbedrifter innen tømrerfaget.

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at medlemmer av Byggmestrenes Servicekontor / Trondhjems Byggmesterlaug tilbys juridisk bistand fra Adnor Advokat AS til rabattert pris (15% rabatt på de til enhver tid gjeldende timesatser overfor næringslivsklienter i aktuelle sakstype).

Logo Nord-Trøndelag Byggmesterforening (002).jpg

Nord-Trøndelag Byggmesterforening

Adnor Advokat AS samarbeider med Nord-Trøndelag Byggmesterforening, som er en bransjeforening for byggmesterforetak og byggmestre i tidligere Nord-Trøndelag fylke (nå nordre del av Trøndelag). Sentralt i foreningens formål er å være kompetanseformidler og tilrettelegger for sine om lag 40 medlemsbedrifter innen tømrerfaget. 

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at medlemmer av Nord-Trøndelag Byggmesterforening tilbys juridisk bistand fra Adnor Advokat AS til rabattert pris (15% rabatt på de til enhver tid gjeldende timesatser overfor næringslivsklienter i aktuelle sakstype).

NROF-logo2022.svg

Norsk Reservistforbund (NROF)

Adnor Advokat AS samarbeider med Norsk Reservistforbund, som er en organisasjonen for alle reservister som har gjennomført førstegangstjeneste.

Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmer av NROF tilbys en gratis førstegangskonsultasjon på inntil en halvtime, med sikte på å avklare om det skal etableres et ordinært advokatoppdrag eller ikke. NROFs medlemmer gis videre rabatt på 10 % av de gjeldende og ordinære timesatser som ellers ville gjelde for oppdraget.