Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

LO-logo.png

Landsorganisasjonen (LO)

I forbindelse med samarbeidet mellom LO i Trondheim og Adnor Advokat AS vil Adnor Advokat AS bistå LO i Trondheim sine medlemmer og gi fritt rettsråd (muntlig) til disse innen alle fagfelt bortsett fra arbeidsrett og yrkesskadeerstatning.

Rettsrådet vil i gjennomsnitt begrenses til 20 minutter pr. medlem pr. sak. Den muntlige konsultasjonen er gratis for LO-medlemmet. Dersom rettsrådet avklarer  at LO-medlemmet har behov for ytterligere juridisk bistand, avtales dette i så fall direkte mellom medlemmet og Adnor Advokat AS.

Adnor Advokat AS stiller advokat(er) tilgjengelig hver torsdag fra kl. 16.00 – 18.00. LO medlemmer som har behov for slik bistand må først rette sin henvendelse til sitt lokale LO kontor - post@loitrondheim.no