Gjeld og konkurs

Noen ganger havner privatpersoner og virksomheter i alvorlige økonomiske problemer. Adnor bistår med juridisk kompetanse ved restrukturering, gjeldssanering – eller eventuell avvikling.

Adnor har betydelig erfaring vedrørende insolvens og restrukturering av virksomheter som har kommet i økonomiske problemer.  Vi bistår långivere, låntakere, selskaper og enkeltkreditorer i forhandlinger knyttet til bl.a. gjeldssanering og refinansiering. Her står man ofte overfor store utfordringer.

I dette inngår bistand ved restrukturering av næringsvirksomhet for å redde virksomheten fra konkurs. Dette byr på mange juridiske utfordringer knyttet til bl.a. selskapsrett, skatt- og avgiftsrett, avtalerett, arbeidsrett, konkursrett, spørsmål knyttet til kreditorenes dekningsrett m.v.

For den enkelte bedriftsleder er det fort gjort å trå feil, hvis man på egen hånd forsøker å innlede gjeldsforhandlinger med kreditorene, iverksette nedbemanninger, avhende hele eller deler av virksomheten etc.  Derfor er det, spesielt i slike sammenhenger, viktig å knytte til seg juridisk ekspertise med erfaring på området.

Adnor tilbyr alle typer tjenester innenfor de ulike faser knyttet til gjeldsforhandling, restrukturering og insolvens. Vi har også, gjennom mange år, utført oppdrag på vegne av skifteretten/tingretten i konkurssammenheng.  Flere av våre advokater sitter derfor med en betydelig erfaring som bobestyrere oppnevnt av retten.

Vårt arbeide innen fagfeltet inkluderer bistand overfor debitorer og kreditorer og omfatter bl.a. fordringsinndrivelse, inkasso, kreditsikring, pant- og sikkerhetsrett, forhandlinger med banker og andre kreditgivere ved refinansiering.

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår privatpersoner og firmaer innen pengekrav, gjeldsforhandling og insolvensbehandling. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.