Forsvarer i straffesak

Adnor Advokat har advokater med omfattende erfaring som forvarer i straffesaker. Det kan dreie seg om alt fra de minste bøter og forelegg i saker som f.eks gjelder veitrafikk til svært alvorlige straffesaker.

Forsvarerens rolle

Å ha en god advokat er viktig for å ivareta dine rettigheter, både mens politiet etterforsker saken og senere. Som forsvarer ivaretar advokaten interessene til den som er mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling. Dette går typisk ut på rådgivning til vår klient gjennom etterforskningsfasen, samt deltakelse i avhør hos politiet og å foreslå etterforskningsskritt for politiet, og å argumentere for frifinnelse eller lavere straff hvis saken havner i retten. Vi har omfattende prosedyreerfaring i domstolene, både i tingrettene og lagmannsretten, og kan derfor bistå i alle trinn av saken og i en eventuell ankebehandling.

Vår kompetanse

Ved vårt kontor har vi kompetanse innen de fleste straffesaker. Ettersom flere ved vårt kontor arbeider mye med forretningsjuss og konkurs, har vi tyngden som kreves for å bistå også i komplserte saker som gjelder økonomisk kriminalitet. Vi har også god kompetanse i saker som gjelder promillekjøring (ruspåvirket kjøring) og førerkortsaker, blant annet via vårt samarbeid med NAF.

Rett til forsvarer dekket av det offentlige

I de aller fleste straffesaker har tiltalte krav på at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. På etterforskningsstadiet er adgangen til bistand på det offentliges bekostning mer begrenset. Blir advokaten oppnevnt av retten, betyr det i praksis at advokatbistanden blir gratis for vår klient. I andre tilfeller må kunden betale selv. Dette vil advokaten orientere om i vårt første møte, ved oppdragets oppstart.

Behov for bistand?

Advokat Siv Aida Rui i Adnor Advokat AS er fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, og også andre advokater hos Adnor Advokat påtar seg forsvareroppdrag. Hvis du har behov for forsvarer, kan du sende en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.