Sakskostnader ved klagebehandling

 

Hvis man klager på vedtak fra det offentlige og når frem, har man som hovedregel krav på å få dekket kostnader til advokatbistand som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Krav om dekning av advokatkostnader må settes frem for det offentlige.

This site uses cookies. For more information click here.