Fusjon og fisjon

"Fusjon" betyr at et foretak slås sammen med ett eller flere andre foretak, ved at det overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap. "Fisjon" er det motsatte av fusjon, og innebærer at man deler et selskap i to eller flere selskaper.

Fisjon

Fisjon innebærer altså deling av et foretak. Dette gjennomføres i hovedsak på to måter;

Det opprinnelige foretak (det «overdragende» selskap) kan overføre samtlige av sine eiendeler til to eller flere andre foretak (de «overtakende» selskap), slik at det opprinnelige foretaket opphører å eksistere. Dette omtales gjerne som fisjon ved likvidasjon/oppløsning.

Alternativt gjennomføres fisjon ved at kun deler av verdiene/virksomheten i det opprinnelige («overdragende») selskap overdras til ett eller flere andre selskaper, og at det «overdragende» selskap selv beholder de resterende verdier og virksomhet i selskapet. Dette er tilfellet ved såkalt fisjon med kapitalnedsettelse.

Sistnevnte metode kan eksempelvis benyttes ved ønske om fordeling av eiendeler fra det overdragende selskap, til det overtakende selskap, med sikte på et etterfølgende salg av det overtakende selskap inkludert de overdratte eiendeler.

Behov for bistand?

ADNOR Advokat AS yter bistand i alle deler av fusjon- eller fisjonsprosessen, fra innledende forhandlinger og eventuelt due diligence, ved avtaleinngåelsen og gjennomføring av selve fusjonen eller fisjonen med tilhørende oppgaver, til tilrettelegging og oppdatering av tilstøtende avtalegrunnlag mv. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat