Sakskostnader ved rettssak

Hvis saken havner i retten, har den som vinner som hovedregel krav på å få dekket rimelige og nødvendige sakskostnader fra den tapende parten.

Hovedregelen er at den som vinner en rettssak fullt ut eller i det vesentlige kan kreve sakskostnader som har vært rimelige og nødvendige dekket av motparten.

Det finnes likevel noen unntak fra dette, og for noen saker gjelder det også begrensninger for hvor stor del av kostnadene man kan kreve dekket. Ved såkalte "småkrav"-saker, hvor tvistesummen ikke er over 250 000 kroner, er det for eksempel beløpsbegrensninger for hvor mye man kan kreve dekket av motparten, basert på størrelsen av tvistesummen.