Sakskostnader ved rettssak

 

Hvis saken havner i retten, har den som vinner som hovedregel krav på å få dekket rimelige og nødvendige sakskostnader fra den tapende parten. For noen saker gjelder det likevel begrensninger for hvor stor del av kostnadene man kan kreve dekket.

This site uses cookies. For more information click here.