Trond O. Aspaas

Advokat / partner

Trond O. Aspaas

  trond.aspaas@adnor.no

 + 47 73 99 09 18

 + 47 99 26 26 27

Arbeidsområder 

  • Har lang og bred erfaring med problemstillinger knyttet til gjeldsforhandling, konkurs og sikkerhetsstillelse. Er av flere skifteretter/tingretter oppnevnt som bostyrer i konkursboer.
  • Kombinerer ekspertise innenfor insolvens med prosesser og konfliktløsning med utgangspunkt i betalingsmislighold, gjeldsinndrivelse og konkurs.
  • Alminnelig forretningsjuridisk og arbeidsrettslig rådgivning.
  • Bistand i private rettsforhold og skifteoppgjør. 

Utdannelse og arbeidserfaring 

  • Juridisk embetseksamen, Cand jur, Universitetet i Oslo 1987, med arbeidsrett som spesialfag.
  • Advokatfullmektig hos E.T.Beenerud, Oslo, 1988 - 1990.
  • Ansettelse som advokat i Trondheim 1990 – 1997.
  • Egen advokatpraksis fra 1997. Partner i Adnor Advokat. 

Verv 

  • Diverse styreverv siden 1995.