Næringsliv

meeting-311355__180.png

Juridisk bistand til næringslivet utgjør en vesentlig del av ADNOR Advokats virksomhet.

Vi har spesiell kompetanse innen : 

  • Bygg og entrepriserett
  • Etablering av ny virksomhet. Valg av selskapsform.
  • Gjennomføring av fusjoner, emisjoner, oppsplitting og omorganisering.
  • Arbeidsrettslige forhold knyttet til nedbemanning, omstrukturering,  virksomhetsoverdragelser og permitteringer.
  • Arbeidsavtaler og incentivordninger.
  • Pensjonsordninger, individuelt og kollektivt.
  • Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål. Klage på likningen og føring av skattesaker for domstolene.
  • Skattemessige forhold knyttet til generasjonsskifte.
  • Omstrukturering og refinansiering.
  • Tvistesaker og prosessoppdrag.

ADNOR Advokat har avtale om juridisk bistand for medlemsbedrifter i bla. Samkjøpsgruppen AS og NHO Trøndelag.

 

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat.

This site uses cookies. For more information click here.