UNION-fond kjøpte 228 studentboliger

UNION har lansert et nytt value add-fond og har fått inn 2,2 milliarder kroner fra norske og internasjonale investorer. Fondet har nå kjøpt en eiendom med 228 studentboliger.

studentboliger

Dato skrevet 01.07.2021 00:00.Endret 08.06.2022 12:59.

Det er Elgesetergate 21 i Trondheim som UNION Real Estate Fund III kjøper sammen med Spleismark Campus og Traaseth Property. UNION-fondet blir ankerinvestor i prosjektet, som er tilrettelagt av Pangea Project Finance i samarbeid med Traaseth Property. Selger av eiendommen er Rostinvest AS, som eies av fem lokale investorer.

Eiendommen er navngitt som 360 Campus og er et nybygg cirka 200 meter fra hovedbygget til NTNU i Trondheim. Eiendommen er ca. 8.200 kvadratmeter og består av 228 nye studenthybler med attraktive fellesarealer, og en Coop Extra dagligvarebutikk på bakkeplan. Nybygget ferdigstilles nå og er innflyttingsklart i løpet av sommeren 2021.

– Studentboliger har blitt et stadig viktigere investeringssegment i det europeiske eiendomsmarkedet. I Norge er denne delen av eiendomsmarkedet umodent, noe vi tror kommer til å endre seg i årene som kommer. I tillegg har det lenge vært underdekning av studentboliger mange steder kombinert med en vedvarende høy veksttakt i studentmassen, og derfor bør det være rom for flere private aktører, sier Lars Even Moe.

Megler for transaksjonen har vært Norion Næringsmegling AS. Adnor Advokat AS har vært selgers juridiske rådgiver.

UNION har hentet 2,2 milliarder kroner til det nye fondet UNION Real Estate Fund III. Fondet skal kjøpe value add-eiendommer og har med kjøpet av studenthyblene gjort tre eiendomsinvesteringer.