Tvisteløsning og prosedyre

Adnor Advokat bistår jevnlig privatpersoner og næringslivet i forbindelse med tvisteløsning. Vi har mye erfaring fra å prosedere saker for de ordinære domstolene og ulike nemnder og tvisteløsningsorganer. Det er ofte en fordel å komme tidlig inn i saken, og det er som regel lurt å kontakte advokat før tvisten bringes inn for rettsapparatet eller nemndsbehandling.

Behov for bistand?

Adnor Advokat bistår privatpersoner, næringslivsklienter og offentlig virksomhet innenfor de fleste rettsområder, og har jevnlig prosessoppdrag for domstolene og bistår ved behandling i nemnder og andre tvisteløsningsorganer. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat