Priser Adnor Advokat AS

Våre priser er og skal være konkurransedyktige med ethvert tilsvarende advokatfirma i Midt Norge.

I vår oppdaterte prisliste finner du nærmere informasjon om hvordan vi beregner vårt salær. Advokatkostnader kan i enkelte tilfeller være dekket under ordningen for fri rettshjelp, eller gjennom forsikringer. Ved rettslig behandling har den som vinner som hovedregel rett til å få dekket advokatkostnadene sine fra motparten og man kan også få dekket kostnader til advokat fra det offentlige hvis man når frem med klage på forvaltningsvedtak.