Priser Adnor Advokat AS

 

Våre priser er og skal være konkurransedyktige med ethvert tilsvarende advokatfirma i Midt Norge.

Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift om prisopplysning for tjenester». For nye kunder sender vi alltid ved oppdragets begynnelse en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysninger om våre timepriser og faktureringsrutiner. 

Vi beregner våre honorar ut fra det tidsforbruk våre tjenester krever, samt en rekke andre momenter som oppdragets art, advokatens erfaring, det ansvar oppdraget medfører, vanskelighetsgraden av oppdraget, kostnadene ved kontoret og etterspørselen etter våre tjenester.

This site uses cookies. For more information click here.