Priser Adnor Advokat AS

 

Våre priser er og skal være konkurransedyktige med ethvert tilsvarende advokatfirma i Midt Norge.

 

I vår oppdaterte prisliste finner du nærmere informasjon om hvordan vi beregner vårt salær. Advokatkostnader kan i enkelte tilfeller være dekket under ordningen for fri rettshjelp, eller gjennom forsikringer. Ved rettslig behandling har den som vinner som hovedregel rett til å få dekket advokatkostnadene sine fra motparten og man kan også få dekket kostnader til advokat fra det offentlige hvis man når frem med klage på forvaltningsvedtak.

 

This site uses cookies. For more information click here.