Heidi Nergård

Advokat / partner

Heidi Nergård

 heidi.nergard@adnor.no

 +47 73 99 09 13

Arbeidsområder

Rådgivning og tvisteløsning for privatpersoner og næringsliv med fokus på:

 • Kontraktsrett, kjøps- og forbrukerkjøpsrett
 • Fast eiendom, herunder entreprise, husleie, tvister etter avhendingslova og bustadoppføringslova
 • Familie- arv og skifterett, inkludert odelsrett og generasjonsskifter i landbruket
 • Jordskiftesaker, deriblant tvister om bruksrettigheter, grensetvister og saker om tomtefeste
 • Kontrakter, tinglysning og eiendomsoppgjør ved omsetning av fast eiendom
 • Samerett, herunder reindriftsrett
 • Prosedyre

Utdannelse og arbeidserfaring

 • Bedriftsøkonom BI 1991
 • Allsidig erfaring fra privat næringsliv
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø høsten 2009
 • Saksbehandler, senere gruppeleder ved arbeidsrettsgruppen Jushjelpa Midt-Norge
 • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Krogstad ANS
 • Advokatfullmektig – senere advokat i Adnor Advokat fra februar 2012

Språk: Norsk og engelsk