Terje Lium

Advokat

Terje Lium

  terje.lium@adnor.no 

+ 47 73 99 09 11

Arbeidsområder

  • Alminnelig forretningsjuridisk rådgivning, herunder selskapsrettslige spørsmål, kontraktsforhandlinger og konfliktløsning. Arbeider med en rekke saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold.
  • Bistand i private rettsforhold; arv-, skifte- og familierett, avtalerett m.m. Rettsspørsmål knyttet til personskadeerstatning, forsikring, forbrukerrettslige forhold m.m.
  • Lang erfaring fra bank- og pengerett, panterettslige problemstillinger, samt spørsmål vedrørende gjeldsforhandling og konkurs. Oppnevnt bobestyrer i en rekke konkursboer.

Utdannelse og arbeidserfaring

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1979.
  • Førstekonsulent i Fiskeridepartementet.
  • Dommerfullmektig ved Rana sorenskriverembete.
  • Advokat/direksjonssekretær i Fokus Bank.
  • Egen advokatpraksis fra 1991. Partner i ADNOR Advokat.

Aktiviteter, verv m.m. Diverse verv innenfor private bedrifter, organisasjoner, foreninger og lag.

Språk: Norsk, engelsk