Har du krav på fri rettshjelp?

I noen typer saker kan du ha krav på «fri rettshjelp». Det betyr at staten dekker advokatkostnadene dine på de vilkår som gjelder for denne sakstypen. I så fall gjelder det egne satser som fastsettes av det offentlige.

Om man har krav på fri rettshjelp kommer an på hva saken gjelder. I noen saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvor stor inntekt og formue man har, mens man i andre saker må ha inntekt og formue under fastsatte grenser. Som regel må man betale en egenandel selv.

I noen saker kan den enkelte advokaten hos oss innvilge fri rettshjelp selv, mens man i andre tilfeller må søke om dette først.

Avhengig av typen sak, kan det være et visst antall timer man har krav på («stykkpris») eller man kan få betalt for det reelle timeantallet («etter medgått tid») forutsatt at tidsbruken har vært rimelig og nødvendig.