Prisliste Adnor Advokat AS

Våre priser er og skal være konkurransedyktige med ethvert tilsvarende advokatfirma i Midt-Norge.

Pris/timesats for hvert enkelt oppdrag avtales med den enkelte advokat. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere avhengig av en rekke andre momenter, som oppdragets art og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring, det ansvar oppdraget medfører, kostnadene ved kontoret og etterspørselen etter våre tjenester. 

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk (RGA) og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften). For nye kunder sender vi alltid ved oppdragets begynnelse en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysninger om våre timepriser og faktureringsrutiner.

Våre salærsatser gjeldende fra 01.01.2023:

Alle utlegg og gebyrer m.v. kommer i tillegg.

Arbeid utført av advokat

Private klienter i saker om personlige forhold:

fra kr 2 200,- til kr 2 700,-  + mva. (kr 2 750,- til kr 3 375,- inkl. mva.)

Næringsklienter og næringsrelaterte saker: 

kr 2 800,- til kr 3 300,- + mva. (kr 3 500,- til kr 4 125,- inkl. mva.)

Arbeid utført av advokatfullmektig

Alle klienter: 

kr 1 900,- til kr 2 400,- + mva. (kr 2 375,- til kr 3 000,- inkl. mva.)

Stykkpriser *

Enkelt testament: kr 4 750,- + mva. (kr 5 937,50 inkl. mva.)

Enkel fremtidsfullmakt: kr 4 750,- + mva. (kr 5 937,50 inkl. mva.)

Enkel samboerkontrakt: kr 5 500,- + mva. (kr 6 875,- inkl. mva.)

Samlet for enkelt testament og fremtidsfullmakt: kr 7 900,- + mva. (kr 9 875,- inkl. mva.)

Samlet for enkelt testament og samboerkontrakt: kr 9 250,- + mva.(kr 11 562,50 inkl. mva.)

Samlet for enkel fremtidsfullmakt og samboerkontrakt: kr 9 250,- + mva. (kr 11 562,50 inkl. mva.)

Samlet for to fremtidsfullmakter (ektefeller, samboere): kr 7 100,- + mva. (kr 8 875,- inkl. mva.)

Oppgjørsoppdrag: kr 25 000,- + mva. (kr 31 250,- inkl. mva.) 

* Stykkpriser gjelder kun for ordinære og enkle oppdrag. Dersom den reelle tidsbruken blir høyere enn normalt ved denne typen oppdrag, vil det i stedet bli fakturert etter medgått tid. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis det er behov for nærmere klargjøring av faktiske forhold eller vurdering av juridiske problemstillinger.

I noen saker kan man ha rett til «fri rettshjelp», som betyr at hele eller deler av advokatkostnadene dekkes av staten. Mange har også krav på dekning av utgifter til advokat gjennom innboforsikring, bilforsikring, husforsikring og lignende - rettshjelpsforsikring.

Hvis saken ender med rettssak, kan den som vinner saken ha rett til å få dekket advokatkostnadene sine fra den tapende parten. Ved klage til det offentlige, kan man ha krav på dekning av utgifter til advokat hvis vedtaket blir omgjort og utgiftene har vært nødvendige for å få vedtaket omgjort.