Prisliste Adnor Advokat AS

 

Våre priser er og skal være konkurransedyktige med ethvert tilsvarende advokatfirma i Midt Norge.

 

Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk (RGA) og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften). For nye kunder sender vi alltid ved oppdragets begynnelse en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysninger om våre timepriser og faktureringsrutiner. 

Våre honorar blir beregnet ut fra det tidsforbruk våre tjenester krever, samt en rekke andre momenter som oppdragets art, advokatens erfaring, det ansvar oppdraget medfører, vanskelighetsgraden av oppdraget, kostnadene ved kontoret og etterspørselen etter våre tjenester.

Pris for hvert enkelt oppdrag avtales med den enkelte advokat.

 

Våre salærsatser gjeldende fra 01.01.2022:

Arbeid utført av advokat 
Private klienter:      kr 1 950,- til kr 2 400,-  + mva.
(kr 2 437,- til kr 3 000,- inkl. mva.)
  
Næringslivsklienter: kr 2 500,- til kr 3 000,- + mva.
(kr 3 125,- til kr 3 750,- inkl. mva.)
  
Arbeid utført av advokatfullmektig 
Alle klienter   kr 1 700,- til kr 1 950,- + mva.
(kr 2 125,- til kr 2 437,- inkl. mva.)
  
Stykkpriser 
Enkle testamentkr 4 000,- + mva.
(kr 5 000,- inkl. mva.)
  
Enkle fremtidsfullmakter     kr 4 000,- + mva.
(kr 5 000,- inkl. mva.)
  
Enkle samboerkontrakterkr 4 500,- + mva.
(kr 5 625,- inkl. mva.)
  
Samlet for enkle testament og samboerkontrakter  kr 7 000,- + mva.
(kr 8 750,- inkl. mva.)
  
Oppgjørsoppdragkr 25 000,- + mva.
(kr 31 250,- inkl. mva.)

 

 Stykkpriser gjelder kun for ordinære og enkle oppdrag. Dersom den reelle tidsbruken blir høyere enn normalt ved denne typen oppdrag, vil det i stedet bli fakturert etter medgått tid. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis det er behov for nærmere klargjøring av faktiske forhold eller vurdering av juridiske problemstillinger.

 

I noen saker kan man ha rett til «fri rettshjelp», som betyr at hele eller deler av advokatkostnadene dekkes av staten. Du kan lese mer om dette her. Mange har også krav på dekning av utgifter til advokat gjennom innboforsikring, bilforsikring, husforsikring og lignende. Du kan lese mer om dette her. Hvis saken ender med rettssak, kan den som vinner saken ha rett til å få dekket advokatkostnadene sine fra den tapende parten. Du kan lese mer om dette her. Ved klage til det offentlige, kan man ha krav på dekning av utgifter til advokat hvis vedtaket blir omgjort og utgiftene har vært nødvendige for å få vedtaket omgjort. Du kan lese mer om dette her.

 

This site uses cookies. For more information click here.