Tjenester

 

Vi tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, privatpersoner, offentlig forvaltning og medlemmer av ulike organisasjoner. Vårt medlemskap i det landsdekkende og internasjonale advokatsamarbeidet Eurojuris Norge AS øker vår faglige styrke og effektivitet.

 

meeting-311355__180.png

Næringsliv

ADNOR Advokat bistår næringslivet med:

  • Rådgivning
  • Forhandlinger
  • Etablering og gjennomføring av transaksjoner
  • Tvisteløsninger

Vår anbefaling: Søk råd i tide.

Les mer

 clause-67401__180.jpg

Privatpersoner

ADNOR Advokat bistår privatpersoner på de fleste saksområder. Vi ønsker å fremstå som løsningsorientert. Tidlig rådgivning reduserer risikoen for kostbare rettsprosesser. Der hvor det likevel blir nødvendig besitter vi betydelig prosedyreerfaring fra rettslig behandling av tvister.

Les mer

key-470345__180.jpg

Offentlig forvaltning

ADNOR Advokat bistår kommunale og statlige organer. Tidlig rådgivning kan forebygge feil knyttet til saksbehandling / vedtak , anbud / offentlige anskaffelser og personalsaker. 

Les mer

silhouettes-439150__180.jpg

Medlems-
organisasjoner

Gjennom avtaler med organisasjoner yter ADNOR Advokat advokattjenester på særlig gunstige betingelser til medlemmer av ulike organisasjoner:

  • SMB-Tjenester
  • Norges Automobil-Forbund
  • LO i Trondheim
  • NHO i Trøndelag

Les mer

This site uses cookies. For more information click here.