Siv Aida Rui

Advokat / partner

Siv Aida Rui

 siv.rui@adnor.no

 + 47 73 99 09 07

Arbeidsområder

Variert praksis med saker bl.a. innenfor:

 • Fast eiendom
 • Konkurs
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Arverett
 • Generell forretningsjuridisk bistand.
 • Strafferett.

Utdannelse og arbeidserfaring

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1995, med selskapsrett som valgfag. Skrev avhandlingen «Arrest i skip» som spesialfag.  Advokatbevilling i 1998.
 • Meget variert juridisk praksis, bl.a. som vit. ass og amanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, deretter mange år i forretningsadvokatfirma i hhv Oslo og Trondheim, dommerfullmektig ved Fosen tingrett, egen advokatpraksis årene 2007-2012, advokat i juridisk avdeling i Sparebank1 SMN, konstitusjoner i Frostating lagmannsrett.
 • Fast forsvarer ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og har også lang erfaring som bistandsadvokat.
 • Erfaring fra bank- og pengerett, panterettslige problemstillinger, gjeldsforhandling og konkurs. Oppnevnt bostyrer for en rekke konkursbo.
 • Diverse verv

Språk: Norsk og engelsk