Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

Logo Nord-Trøndelag Byggmesterforening (002).jpg

Nord-Trøndelag Byggmesterforening

Adnor Advokat AS samarbeider med Nord-Trøndelag Byggmesterforening, som er en bransjeforening for byggmesterforetak og byggmestre i tidligere Nord-Trøndelag fylke (nå nordre del av Trøndelag). Sentralt i foreningens formål er å være kompetanseformidler og tilrettelegger for sine om lag 40 medlemsbedrifter innen tømrerfaget. 

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at medlemmer av Nord-Trøndelag Byggmesterforening tilbys juridisk bistand fra Adnor Advokat AS til rabattert pris (15% rabatt på de til enhver tid gjeldende timesatser overfor næringslivsklienter i aktuelle sakstype).