Arbeidsrett

De fleste av oss er enten arbeidsgiver eller ansatt. Arbeidsmiljøloven, Skipsarbeiderloven og andre lover og forskrifter har regler som alle bør ha en viss kunnskap om. Vi i Adnor Advokat AS har inngående kunnskap om de aktuelle reglene. Flere av våre advokater arbeider mye med arbeidsrettslige problemstillinger, og vi bistår både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforbund.

Arbeidsavtalen

Alle ansatte har krav på skriftlig arbeidsavtale. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at slik avtale blir inngått, og AML (Arbeidsmiljøloven) har regler om hva avtalen må inneholde. Dersom skriftlig avtale ikke er opprettet vil arbeidsgiver ved et tilsyn fra Arbeidstilsynet få pålegg om å rette på mangelen. Tvil om hva som er avtalt vil gå utover arbeidsgiver.

Avtale om prøvetid må være inngått skriftlig. Det samme gjelder dersom ansettelsesforholdet skal være midlertidig (tidsbestemt), f. eks. et vikariat. 

Oppsigelse og avskjed

Dersom arbeidsgiver vil gå til oppsigelse eller avskjed, har loven strenge regler for framgangsmåten og hva som utgjør saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Det må gjennomføres drøftelsesmøte på forhånd, skrives en formriktig oppsigelse eller avskjed (må inneholde opplysninger om f. eks. forhandlingsrett og søksmålsrett), og AML gir anvisning på en rekke momenter som må være med i vurderingen av spørsmålet om saklighet.

De fleste arbeidsrettslige saker som behandles i domstolene gjelder spørsmålet om hvorvidt det foreligger saklig grunn. Hvis domstolen kommer fram til at det er gitt en usaklig oppsigelse, blir spørsmålet om den skal kjennes ugyldig eller om det bare skal avsies dom for erstatning til arbeidstaker. En oppsigelse eller avskjed som kjennes ugyldig innebærer at arbeidstakeren skal ha jobben tilbake.

Adnor Advokat AS har lang erfaring med forhandlinger og prosedyre i slike saker.

Under sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon og militærtjeneste er arbeidstaker vernet mot oppsigelse.

Andre aktuelle spørsmål

Andre spørsmål som ofte kommer opp er hvorvidt arbeidstaker har rett til å foreta trekk i lønn (krever særskilt hjemmel), om arbeidstaker kan pålegges overtid, evt. nekte å jobbe overtid, hvor mye overtid som er tillatt osv.

Alle har rett til ferie. Vet arbeidsgiver og arbeidstaker at det er rett til et gitt antall virkedager fri, og at det ikke er snakk om et gitt antall arbeidsdager fri? Og hvem bestemmer når ferien skal tas?

Alt dette kan vi i Adnor Advokat AS gi svar på.

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike arbeidsrettslige spørsmål. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.