Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

naf_logo.png 

Norges Automobil-forbund (NAF)

Adnor Advokat har et samarbeid med NAF i bil- og trafikkjuridiske spørsmål som gir NAF-medlemmer rabbatt på juridisk bistand.

Som NAF-medlem har du rett til en kort konsultasjon med advokat eller gjennomgang av politidokumenter, som betales av NAF.

Hvis du var NAF-medlem da grunnlaget for tvisten oppstod, for eksempel da du oppdaget en mangel ved bilen, har du rett til utvidet bistand i inntil to timer mot å betale en egenandel som per i dag er på 500 kroner inkl. mva. 

NAF-medlemskapet dekker rådgivning i forbindelse med:

  • Kjøp og salg av bil
  • Personskade ved trafikkuhell
  • Tvist om verkstedsregninger
  • Tvist med forsikringsselskap
  • Toll og avgiftsspørsmål
  • Strafferettslige spørsmål og tap av førerretten

Hvis saken ikke blir løst innenfor rammen på to timer, må videre bistand avtales med advokaten. I så fall gjelder våre vanlige timessatser. Tvister etter kjøp av bil dekkes likevel ofte av bilforsikringen. I så fall betaler du selv en fast og en flytende egenandel, mens forsikringsselskapet betaler resten av advokatkostnadene opp til et visst beløp. Hvis det blir aktuelt med videre bistand, vil vi rutinemessig kontakte forsikringsselskapet ditt for å undersøke om saken dekkes av forsikringen din. Vi har også samarbeidsavtaler med enkelte forsikringsselskap, som gir kunder rett til gunstigere priser.

Henvendelse kan rettes på e-post til advokat@adnor.no, via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat