Adnor Advokat AS

 

Adnor Advokat AS driver advokatvirksomhet fra våre lokaler i Dronningensgt 9 sentralt i Trondheim. Vår virksomhet har direkte og sammenhengende forankring i advokatvirksomhet drevet i de samme lokaler siden tilbake på 1930-tallet.

 

Adnor Advokat AS bistår bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner med advokattjenester og juridisk rådgivning, herunder også prosedyreoppdrag for domstolene. Våre oppdrag har under hele virksomhetsperioden i stor grad vært knyttet til fast eiendom og rettsforhold med utspring fra dette. I tillegg har vi 2 advokater/partnere med lang og bred erfaring innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

Våre advokater bistår for øvrig private, næringslivet og offentlig sektor innenfor de fleste juridiske felt. Totalt er vi 15 advokater, hvorav 7 partnere, og en advokatfullmektig.  Med våre kontorer i Trondheim, Kyrksæterøra og på Fillan for Hitra / Frøya dekker vi det meste av Midt-Norge, men tar også flere oppdrag utenfor dette geografiske området.

 

Våre lokaler i Dronningensgate 9

Nordre gate

Nordre gate (1893) ned mot Dronningensgate. Dronningensgate 9 ligger på venstre side (Salmaker Anton Andersen) Kilde: Trondheim byarkiv. 

 

Anker Andersen-gården

(1972) Anker Andersen-gården. Kilde: Trondheim byarkiv.

 

Advokatvirksomhet i over 80 år

Dronningensgt. 9 har vært bebygd i mange hundre år.  Den opprinnelige tregården ble ødelagt i bybrannen i 1841, men deretter gjenoppbygd.  I 1877 kjøpte salmaker Anton Andersen eiendommen.  Den gikk deretter i arv til hans sønn Ingvald Anker Andersen, som i 1908 lot den gamle gården rive og samme år reiste den markante murgården som nå står på eiendommen.  Arkitekt var den kjente Trondheims-arkitekten Aksel Guldahl senior. Anker Andersens sønn, advokat Anton Areskau overtok eiendommen etter sin far.  Areskau startet advokatfirma i eiendommen i 1934 og drev dette frem til 1978 da han solgte firmaet til advokat Tore Hallan.  Areskau deltok likevel noen år også som advokat videre i firmaet. Da både Anton Areskau og senere hans ektefelle Aaslaug Areskau gikk bort ble det etter disse etablert en stiftelse ved navn Anton og Aaslaug Areskaus Stiftelse og som nå eier eiendommen.  Stiftelsen har betydelige midler og har som formål å støtte veldedige og allmennyttige formål.

Advokatvirksomheten i eiendommen fortsatte og ble stadig utvidet og i 2011 ble Adnor Advokat AS etablert av de som da var partnere i selskapet. 
Adnor Advokat AS disponerer nå betydelige deler av eiendommen gjennom en langsiktig leieavtale med Areskaus Stiftelse. 

 

Eurojuris Norge

Adnor Advokat AS er i dag en del av sammensluttningen Eurojuris Norge. Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 15 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris. 

BERGEN Advokatfirma Stiegler  www.stiegler.no

BODØ Angell Advokatfirma  www.angell-co.no

DRAMMEN Svensson Nøkleby Advokatfirma  www.svenssonnokleby.no

HARSTAD Advokatfirmaet Eurojuris Harstad  www.eurojurisnord.no

HAUGESUND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund  http://haugesund.eurojuris.no

KRISTIANSAND Advokatfirma Tofte  www.advtofte.no

LILLEHAMMER/GJØVIK Advokatfirmaet Alver  www.alver.as

MOLDE Larhammer Aarseth Advokatfirma  www.larhammeraarseth.no

NARVIK Advokatfirma Storø  www.eurojurisnord.no

OSLO Advokatfirmaet Nordia  www.nordialaw.com/no

PORSGRUNN/SKIEN Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard  www.lov.as

SARPSBORG/MOSS/FREDRIKSTAD/HALDEN Advokatfirmaet Ytterbøl & Co www.ytterbol.com

SOGNDAL Advokatfirmaet Tollefsen  www.advokat-tollefsen.no

STAVANGER/BRYNE Projure Advokatfirma  www.projure.no

TRONDHEIM Adnor Advokat  www.adnor.no

This site uses cookies. For more information click here.