Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

 

Boligbyggelaget TOBB

Adnor Advokat AS har inngått en samarbeidsavtale med TOBB med virkning fra 01.01.2023. Formålet med samarbeidet er å utvikle gode medlemstilbud til TOBB-medlemmer.

TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag med 73 000 medlemmer. TOBB har lang erfaring og solid kompetanse. Boligbyggelaget tilbyr medlemmene det de trenger i hverdagen og i sitt hjem gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning. Å tilby juridisk rådgivning av høy kvalitet er en naturlig del av TOBBs tjenesteyting.

TOBB har satt som en forutsetning at deres samarbeidspartner innen juridiske tjenester har høy faglig kompetanse innenfor et bredt spekter av juridiske saksområder, og flere advokater som arbeider innenfor fagfelt som anses relevante for deres medlemmer.

Vi er glade for at TOBB har valgt Adnor Advokat AS som sin samarbeidspartner, og vi ser frem til å yte bistand til TOBB-medlemmer på gunstige vilkår. Vi kan blant annet gi 20 % rabatt på salær og en garantert svarfrist, som normalt er på 24 timer.

Vi vil også kunne tilby kurs og temakvelder innenfor aktuelle fagområder i samarbeid med TOBB.

Ved behov for bistand, ring oss på telefonnummer 73 99 09 00 eller ta kontakt på e-post TOBB@adnor.no. Husk å oppgi ditt TOBB-medlemsnummer.