Samarbeidspartnere

Adnor Advokat har avtaler med flere ulike organisasjoner, som gir medlemmene rett på advokattjenester på ekstra gunstige betingelser.

Gratis konsultasjoner og rabatter i henhold til avtalene med våre samarbeidspartnere forutsetter at klienten selv opplyser om medlemskapet sitt og henviser til samarbeidsavtalen før advokatoppdragets oppstart.

NROF-logo2022.svg

Norsk Reservistforbund (NROF)

Adnor Advokat AS samarbeider med Norsk Reservistforbund, som er en organisasjonen for alle reservister som har gjennomført førstegangstjeneste.

Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmer av NROF tilbys en gratis førstegangskonsultasjon på inntil en halvtime, med sikte på å avklare om det skal etableres et ordinært advokatoppdrag eller ikke. NROFs medlemmer gis videre rabatt på 10 % av de gjeldende og ordinære timesatser som ellers ville gjelde for oppdraget.