Virksomhetstype og ansvar

Enkeltmannsforetak, eller AS? Oppfinnsomheten og virketrangen er stor blant trønderne. Vi i ADNOR Advokat opplever at mange tar kontakt for å få råd og hjelp til å realisere sine ideer. Første spørsmål er vanligvis: Hva slags driftsform bør vi velge?

Valg av virksomhetsform

Svaret avhenger bl.a. av hva slags risiko virksomheten er forbundet med. Dessuten kan lovgivningen i en del tilfeller bestemme driftsformen. Valget står gjerne mellom enkeltmannsforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. En sjelden gang er samvirkelagsmodellen den rette.

De ulike virksomhetstypene har sine fordeler og ulemper. Er man alene om forretningsideen, og er det lite behov for å begrense ansvaret utad, kan et enkeltmannsforetak være greit. Som innehaver av enkeltmannsforetak hefter man med hele sin formue for virksomhetens forpliktelser. I utgangspunktet hefter man også med hele sin formue for selskapsforpliktelsene dersom man er deltaker i et ansvarlig selskap (ANS), men det er anledning til å modifisere ansvaret utad i selskapsavtalen. Da kalles selskapet i dagligtalen for DA (delt ansvar). Det er på mange måter større ”frihet” i enkeltmannsforetak og ansvarlige selskap.

I et aksjeselskap (AS eller ASA) har man begrenset ansvar for selskapets forpliktelser (ansvaret/risikoen er begrenset til den innskutte aksjekapitalen).  Aksjeselskapet egner seg vanligvis best dersom det skal være mange selskapsdeltakere, eller hvis det må hentes inn mye kapital til drift og utvikling.

Aksjelovgivningen gir nøye anvisning på hvordan et selskap skal organiseres og administreres. Dessuten er det vanlig med aksjonæravtaler, som ytterligere regulerer forholdet mellom aksjonærene. 
I tillegg vil vi påpeke at organiseringen av en virksomhet ofte påvirkes av hva som skatte- og avgiftsmessig er mest gunstig. Bør det etableres et konsern? Hvor mange datterselskaper er hensiktsmessig?
Spørsmålene er mange – og svarene kan være enda flere. Det finnes ingen fasit.

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat kan bistå med rådgivning knyttet til virksomhetstype og ansvar. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat