Fullt medhold for våre klienter i tingretten - Tidligere styreleder dømt til å betale over fem millioner kroner

Advokat Therese Fuglemsmo i Adnor Advokat AS, har bistått et konsern i en sivil sak mot deres tidligere styreleder. På vegne av konsernet ble det krevd tilbakebetaling av uberettigede uttak av honorar/lønn og andre uberettigede uttak tidligere styreleder har foretatt over mange år.

Dato skrevet 24.02.2022 15:17.Endret 08.06.2022 13:01.

Trøndelag tingrett har 23.02.2022 avsagt dom i saken, og vi er veldig fornøyde med at våre klienter har fått fullt medhold i alle krav, deriblant krav om erstatning for sakskostnader. Det samlede beløpet som den tidligere styrelederen er dømt til å betale, er i overkant av 5 millioner kroner.

Dommen er viktig, fordi den belyser at styreledere eller styremedlemmer som foretar ulovlige disposisjoner og holder dette skjult for den øvrige ledelsen, ikke nødvendigvis blir fritatt for ansvar selv om det går lang tid før forholdene blir oppdaget. Det er viktig at profesjonelle som betros sentrale verv i selskapet ikke misbruker denne tilliten. Dette er nok særlig viktig for familiebedrifter – som i denne saken. Eierne engasjerte en høyt betrodd, ekstern styreleder med særskilt kompetanse innen regnskap nettopp fordi resten av ledelsen ikke selv hadde denne kompetansen.

Advokat Therese Fuglemsmo har ført den sivile saken for tingretten, og advokat Terje Lium bistår konsernet i den pågående straffesaken mot tidligere styreleder.

Tingrettens dom kan ankes innen én måned og er dermed ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.

Les mer om saken hos MN24 her: https://www.mn24.no/.../denne-loennsoekningen-fikk-resten... (krever innlogging)

Advokat Therese Fuglemsmo har jobbet i Adnor Advokat siden 2020, og har fra tidligere erfaring som juridisk rådgiver i politi og kommune. Hun bistår private og næringslivsklienter innen de fleste rettsområder.