Bolig og bygning

 

Bolig- og bygningsrett er et stort fagområde som omhandler en rekke ulike spørsmål knyttet til bolig og det å bo. Ulike problemstillinger kan oppstå enten du eier egen bolig, leier eller leier ut bolig, om du eier eller fester tomten, om du bor i enebolig, flermannsbolig, borettslag eller sameie, om har kjøpt eller solgt/skal kjøpe eller selge, bygge eller pusse opp bolig eller om du har uavklarte forhold til naboer.

 

Kjøp og salg av bolig

Dersom det etter et boligsalg oppstår uenighet mellom om kjøper og selger om boligens tilstand og spørsmål om boligen er mangelfull, kan Adnor bistå med rådgivning overfor en av parten knyttet til krav om retting, prisavslag, erstatning og/eller heving. Adnor kan også bistå dersom uenigheten ikke lar seg løse mellom partene og tvisten ender til behandling i domstolene. I slike tilfeller vil partene ofte ha delvis dekning for kostnader til juridisk bistand gjennom sin bolig- eller innboforsikring.

Adnor kan også bistå med å gjennomføre eiendomsoppgjør mellom selger og kjøper, der selger og kjøper har blitt enige om et salg uten bruk av megler. Adnor kan sette opp kjøpekontrakt og utarbeide alle endre nødvendige dokumenter for tinglysning og gjennomføring av salget, formidle oppgjør av kjøpesummen mellom kjøper og selger samt foreta tinglysning av skjøte og pantedokumenter.

 

Kjøp av ny bolig

Ved kjøp av ny bolig som skal bygges, fra f.eks. et utbyggingsselskap, kan Adnor bistå med utarbeidelse av kontrakt eller vurdering av kjøpekontraktens innhold, oppfølgning av krav under byggeprosessen ved f.,eks. forsinkelser i byggearbeidene, oppfølgning av krav om retting, prisavslag, erstatning og/eller heving dersom det foreligger mangler ved boligen.

Dersom uenighet med utbygger ikke lar seg løse mellom partene, vil kostnader til juridisk bistand i en tvist ofte være delvis dekket gjennom bolig- eller innboforsikring hva enten tvisten ender i domstolene eller ikke.

 

Leie av bolig

Adnor kan bistå med å sette opp leiekontrakt og rådgi utleier eller leietaker om leiekontrakters innhold, herunder om leietidens lengde, depositum, osv.

Vi kan bistå i tvister mellom utleier og leietaker og i saker om oppsigelse av leieforhold og i prosesser om utkastelse og fraflytting. 

 

Feste/leie av tomt

Adnor kan bistå med å sette opp festekontrakter til tomter og rådgi og bistå i saker omkring forlengelse av festekontrakter, regulering av leie og avvikling av festekontrakter. 

 

Borettslag/sameier

Dersom du eier bolig i et borettslag eller sameie, eller om du sitter i styret i borettslaget/sameiet, kan Adnor bistå med rådgivning innen f.eks. spørsmål om opprettelse av, og organisering av borettslaget/sameiet, ordensregler og vedtekter, gjennomføring av styrearbeidet og generalforsamlinger, spørsmål om utbygging og vedlikehold, og andre forhold som oppstår mellom eierne av bolig og borettslaget/sameiet.

 

Utbygging/oppussing av bolig

Adnor kan bistå i en søknadsprosess overfor kommunen for å få tillatelse til å bygge ut, og vi kan bistå med utarbeidelse av kontakt med håndverker og oppfølgning med krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving av slik kontrakt dersom arbeidet er mangelfullt utført.

Ved tvister har boligeier gjerne delvis dekning for kostnader til juridisk bistand gjennom sin bolig- eller innboforsikring.

 

Andre saker knyttet til bolig

Adnor kan også bistå med rådgivning eller tvisteløsning innen andre saksområder som er knyttet til bolig- og bygninger, slik som f,eks.:

-        Plan- og bygningssaker

-        Offentlig regulering

-        Naboforhold

-        Skader-forsikringssaker

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike saker som gjelder boliger og bygninger. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. 

This site uses cookies. For more information click here.