Bolig, boligselskap og bygning

Bolig- og bygningsrett er et stort fagområde som omhandler en rekke ulike spørsmål knyttet til bolig og det å bo. Ulike problemstillinger kan oppstå enten du eier egen bolig, leier eller leier ut bolig, om du eier eller fester tomten, om du bor i enebolig, flermannsbolig, borettslag eller sameie, om har kjøpt eller solgt/skal kjøpe eller selge, bygge eller pusse opp bolig eller om du har uavklarte forhold til naboer.

Feste/leie av tomt

Adnor kan bistå med å sette opp festekontrakter til tomter og rådgi og bistå i saker omkring forlengelse av festekontrakter, regulering av leie og avvikling av festekontrakter. 

Borettslag/sameier

Dersom du eier bolig i et borettslag eller sameie, eller om du sitter i styret i borettslaget/sameiet, kan Adnor bistå med rådgivning innen f.eks. spørsmål om opprettelse av, og organisering av borettslaget/sameiet, ordensregler og vedtekter, gjennomføring av styrearbeidet og generalforsamlinger, spørsmål om utbygging og vedlikehold, og andre forhold som oppstår mellom eierne av bolig og borettslaget/sameiet. 

Utbygging/oppussing av bolig

Adnor kan bistå i en søknadsprosess overfor kommunen for å få tillatelse til å bygge ut, og vi kan bistå med utarbeidelse av kontakt med håndverker og oppfølgning med krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving av slik kontrakt dersom arbeidet er mangelfullt utført.

Ved tvister har boligeier gjerne delvis dekning for kostnader til juridisk bistand gjennom sin bolig- eller innboforsikring.

Andre saker knyttet til bolig

Adnor kan også bistå med rådgivning eller tvisteløsning innen andre saksområder som er knyttet til bolig- og bygninger, slik som f,eks.:

  • Plan- og bygningssaker
  • Offentlig regulering
  • Naboforhold
  • Skader-forsikringssaker

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring innenfor ulike saker som gjelder boliger og bygninger. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.