Fast eiendom

Fast eiendom – et eget rettsområde

Adnor yter bistand i stort omfang innenfor det juridiske området som omfatter fast eiendoms rettsforhold.  Dette handler først og fremst om rettsforhold knyttet til utnyttelse av fast eiendom på flere måter, enten det dreier seg om utnyttelse av egen eiendom eller bruksrettigheter på fremmed eiendom.

Utnyttelsen av fast eiendom kan ha mange former.  Utgangspunktet er at eiere, enten det er en eller flere eier, har eksklusiv bruksrett på eiendommen. Dette betyr at eiere som et utgangspunkt kan bruke eiendommen sin på den måten man selv ønsker det, uten innvending fra utenforstående. Det er imidlertid flere unntak fra dette. Noen eksempler på disse unntakene er beskrevet under.

Adnor bistår årlig i en rekke saker knyttet til fast eiendom, blant annet.:

• Gjennomføring av kjøp/salg og oppgjør ved overdragelse av fast eiendom • Tvister og mangler ved kjøp/salg • Leiekontrakter for næring og bolig • Oppsigelser, utkastelse • Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven • Entreprise • Tomtefeste • Seksjonering • Servitutter • Eiendomsutviklingsprosjekter/boligoppføring