Skatt og avgift

Skatt og avgift er et viktig, men komplisert fagfelt. Skatt kan få betydning i nesten alle situasjoner og dine handlinger kan få store skattemessige konsekvenser. Adnor kan hjelpe deg til å ta de riktige valgene slik at du minimerer både skatteregningen og risikoen for feiltrinn. I tillegg kan vi bistå med tilknyttede problemstillinger som ofte kan dukke opp i forbindelse med et skattemessig spørsmål. Vi bistår også med å håndtere pågang fra Skatteetaten, for eksempel varsler om endringer av skattegrunnlaget, klagebehandling eller rettsaker.

Skal dere få inn nye eiere i bedriften?

Når nye eier skal tre inn så oppstår det en rekke forskjellige spørsmål av forskjellig art. Rent skattemessig er det blant annet viktig å være klar over det store skillet mellom å selge aksjer til de nye eierne, og det å utstede nye aksjer som blir tegnet av de nye eierne. Det ene alternativet gir full skatteplikt med en gang, mens det andre alternativet ikke gir noen umiddelbare skattemessige konsekvenser. Vi kan hjelpe dere med å vurdere hva som optimalt i deres situasjon.

I tillegg oppstår det gjerne spørsmål på andre fagfelt, som for eksempel om aksjonærene skal avtale hvilke rettigheter og plikter de har mellom hverandre? Også slike spørsmål kan vi hjelpe dere med. 

Har bedriften økonomiske problemer og trenger kapital fra eierne?

I nedgangstider kan det bli nødvendig at eierne skyter inn frisk kapital. Det er forskjellige måter å gjøre dette på, og den skattemessige behandlingen er også vidt forskjellig. For eksempel vil et lån på mange måter være det enkleste og mest fleksible, men ulempen er at aksjonæren ikke får noe fradrag hvis bedriften går konkurs. I tillegg er det da viktig å vite at bedriften kan få en skatteregning hvis eierne senere gir avkall på denne gjelden.

En annen variant er å øke aksjekapitalen/overkurs. Da får aksjonæren fradrag hvis bedriften går konkurs, men det er noe mer komplisert å ta ut pengene hvis bedriften begynner å gå bra igjen.

Det «dummeste» man kan gjøre her er å bare overføre penger eller gjenstander, uten at formelt beslutter og dokumenterer hva overføringen er. Da risikerer man skatt ved uttak, uten noen fradragsrett ved konkurs.

Som du ser så finnes det en rekke varianter, og vi kan hjelpe dere med å vurdere hva som er best i deres situasjon. I tillegg har vi lang erfaring med tilknyttede fagfelt, som for eksempel restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. 

Står dere overfor et generasjonsskifte?

Ofte ønsker man at barna skal overta og drive familiebedriften videre. Men vet dere hvordan dere både kan og bør gjennomføre et slikt generasjonsskifte? Her kan det oppstå en rekke praktiske spørsmål, både av arverettslig, selskapsrettslig og skatterettslig natur. For eksempel, skal alle barna overta bedriften, eller bare noen av dem? Hva da med de som ikke overtar? Skal «senior» fortsatt ha noe innflytelse eller rettigheter i bedriften? Hvordan skal i så fall det ordnes? Og hvordan kan man orden dette uten at man får en stor regning på skatt eller avgift?

Vi kan hjelpe dere både med å avklare eventuelle fallgruver, vurdere på hvilken måte dere burde gjennomføre overføringen, og lede dere igjennom de praktiske tiltakene som må foretas.

Gaver, utdanning, lunsj, aksjer og andre naturalytelser til ansatte

Har dere ansatte? Da er dere kanskje interessert i å optimalisere ytelsene, slik at kostanden blir lavest mulig både for dere og den ansatte? Vanlig lønn blir skattlagt krone for krone, og der kan man ikke gjøre så mye. Derimot kan det være mye å hente på å gi de riktige naturalytelsene siden arbeidsgiver i noen tilfeller kan få fullt fradrag for kostandene, uten at det påløper full arbeidsgiveravgift eller skatt hos den ansatte. Eksempelvis gjelder dette, på visse vilkår, når arbeidsgiver gir gratis eller rabattert:

  • Parkeringsplass ved jobben som arbeidsgiver betaler for
  • Lunsj
  • Firmahytte
  • Firmaturer
  • Videreutdanning
  • Gaver
  • Varer og tjenester som bedriften selger
  • Kortvarige lån av firmabil 

Firmabil

Firmabil kan gi en stor skatteregning både for bedriften og den ansatte. Som hovedregel blir skatte beregnet helt skjematisk ut i fra hva bilen kostet som ny, men her gjelder det en rekke viktige unntak og justeringer. Visste du for eksempel at skatten blir betydelig redusert hvis du velger en elbil? Eller at du med elektronisk kjørebok i visse tilfeller kan bli skattlagt med en fast sats per kilometerne med privatkjøring, uavhengig av hvor dyr bilen er? Hvis dere har en stor og/eller dyr bilpark kan slike små justering føre til store besparelser.

Behov for bistand?

Eksemplene ovenfor er noe av det vi vi kan hjelpe både deg med. Skatterett er et stort fagfelt, hvor det kan oppstå en nesten endeløs rekke av store og små problemer. Vi i Adnor bistår bedrifter og privatpersoner med å vurdere hva som kan bli problematisk, gi råd om hvordan man kan unngå disse problemene, og hjelpe med å løse problemer når de har oppstått.

Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet.