Førerkort og veitrafikk

 

ADNOR Advokat har spesiell kompetanse på førerkortsaker og veitrafikkrett.

 

Advokat for NAF-medlemmer og andre

 ADNOR Advokat har i mange år gitt advokatbistand til NAF-medlemmer. Intet rettsområde er så sterkt knyttet opp til vanlige folks hverdag som vegtrafikkretten. Du befinner deg daglig midt i trafikken – enten du bruker bil, kjører MC, sykler eller er fotgjenger. Uansett må du forholde deg til et utall av lover og regler; bryter du reglene som gjelder i trafikken kan du straffes eller bli erstatningsansvarlig.

Men trafikkbildet er komplisert, og der er ikke alltid like enkelt å avgjøre skyldspørsmål. Da kan det lønne seg å søke råd hos advokaten. Du kan også bli skadet. Kanskje trenger du advokathjelp for å få erstatning? Kanskje er du misfornøyd med forsikringsselskapets saksbehandling – og størrelsen på erstatningen som tilbys?

Som mangeårige advokater for Norges Automobilforbund er Adnor godt kvalifisert på disse områdene, og vi yter effektiv bistand. Selv om det tilhører et annet rettsområde, skal det nevnes at vi som NAF-advokater også bistår i forbindelse med tvistesaker knyttet til kjøp- og salg av biler, motorsykler, campingvogner etc. –  samt verkstedreparasjoner og forsikringsoppgjør.  

 

NAF-medlem?

Adnor Advokat har et samarbeid med NAF, hvor vi tilbyr juridisk rådgivning til NAF-kunder i bil- og trafikksaker til gunstige priser. Du kan lese mer om samarbeidet med NAF her. Gjennom samarbeidet med NAF, her vi opparbeidet oss lang erfaring med å bistå førerkortinnehavere i førerkort- og trafikksaker.

 

Behov for bistand?

Adnor Advokat har lang erfaring med å bistå i vegtrafikksaker og ved spørsmål om førerkortbeslag, samt ved forvaltningsmessig tilbakekall av førerett på grunn av påstand om manglende edruelighet, ikke tilfredsstillende vandel, ikke oppfylte helsekrav eller mangelfulle kjøreferdigheter. Vi kan gi råd i spørsmål om samtykke til midlertidig førerkortbeslag, vurdere grunnlag for tilbakekall av førerett og bistå deg i kontakt med det offentlige og en eventuell rettslig prosess. Send gjerne en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller direkte til den enkelte advokat. Vi har hovedkontor i Trondheim, men har også lokalkontorer på Hitra, Frøya og Kyrksæterøra. Vi bistår hovedsakelig klienter i Trøndelag, men tar også saker i resten av landet. 

This site uses cookies. For more information click here.