Varemerker, patenter og opphavsrett

Har firmaet ditt et spesielt kjennemerke – en logo eller et navn? Eller har dere utviklet et produkt, en idé eller metode som bør beskyttes?

Beskyttelse mot etterligninger

Bruker dere en spesiell logo for firmaet? Eller har dere utviklet et varemerke? Da er det viktig unngå at andre ”stjeler” idé, navn og utforming.  Varemerkeloven har klare regler på dette området, og den beste beskyttelsen får man ved å registrere kjennemerket hos Patentstyret. 

Har du produsert et åndsverk – det være seg en bok, tegning, dataprogram eller database – har du likeledes behov for beskyttelse mot etterligninger, ettersom du vil ha såkalt opphavsrett til hva du har laget.  I samme gate som beskyttet varemerke og opphavsrett, ligger patenter.  Patentrettigheter registreres også hos Patentstyret, og gir innehaveren kommersiell enerett til oppfinnelser som kan utnyttes industrielt. 

Alle disse rettighetene går under fellesbetegnelsen immaterialrett, som dekker et stort juridisk område.  Innehaveren av slike rettigheter kan – til tider uten å vite det – sitte på betydelige verdier.  Derfor vil det lønne seg å søke juridisk bistand både i forbindelse med registreringen av rettigheten, beskyttelse mot andres misbruk i form av etterligninger og kopier – og ikke minst som juridisk støttespiller når rettighetene skal utnyttes økonomisk, for eksempel i form av lisensavtaler.