Velkommen til Martin som advokatfullmektig i Adnor!

 

Vi er stolte av å kunne ønske Martin Nordli Pedersen velkommen som advokatfullmektig i Adnor Advokat fra 16. august 2021!

 

Martin har allerede jobbet som Trainee hos oss siden november 2020, samtidig som han har fullført masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Under studiet har han hatt valgfag innenfor kontraktsrett, selskapsrett og skatterett. Masteroppgaven hans handlet om ansvarliges (etter plan- og bygningsloven) ansvar for tap som følge av avgitt informasjon og egne pliktbrudd. Martin har gjennom hele studiet hatt en spesiell interesse for de kontraktsrettslige fagene, og også erstatnings- og forsikringsrett har blitt favoritter i senere tid.

 

Martins arbeidsområder i Adnor vil være rådgivning og tvisteløsning for privatpersoner og næringslivet innenfor flere rettsområder.

 

Vi gleder oss til det videre samarbeidet!

IMG_0497..jpg

This site uses cookies. For more information click here.