Velkommen til Marit Eggan som ny advokatfullmektig i Adnor!

Dato skrevet 20.02.2023 11:06.Endret 20.02.2023 11:17.

Marit Eggan2 (1).jpg

Vi er stolte over å kunne ønske Marit velkommen som advokatfullmektig i Adnor Advokat!

Marit fullførte masteren sin i desember 2022, ved Universitetet i Tromsø. Under studiet hadde hun valgfag innenfor politi- og påtalerett. Hun skrev masteroppgave om grensen mellom ytringsfrihet og offentlig oppfordring til å begå terrorangrep etter straffeloven.

Marit har gjennom hele studiet hatt en spesiell interesse for de offentligrettslige fagene, og da særlig strafferett. Hun har gjennom sin tid i Jusshjelpa i Nord-Norge jobbet mye med utlending- og familierett, som også har blitt store interessefelt.

Marit begynte hos oss 6. februar, og hennes arbeidsområder i Adnor vil være rådgivning og tvisteløsning for privatpersoner og næringslivet innenfor flere rettsområder.

Vi er glade for å ha fått Marit med på laget og gleder oss til samarbeidet videre!