Nytt nummer av Eurojuris Informerer om juss for det offentlige

Sammenslutningen Eurojuris, som Adnor Advokat er en del av, er ute med årets første utgave av Eurojuris Informerer. Temaet denne gangen er juss for det offentlige, og du kan blant annet lese om offentlige anskaffelser, utbyggingsavtaler og kommunalt erstatningsansvar ved bygging i skredutsatte områder.

Dato skrevet 10.04.2022 12:01.Endret 08.06.2022 13:01.