Skatt og fradrag av virtuell valuta/kryptovaluta

Har du kjøpt virtuell valuta  de siste årene? Når kursen nå har flydd oppover som en rakett, så er du kanskje litt bekymret for skatten? Eventuelt er det motsatt, kjøpte du virtuell valuta når kursen var på topp og har tapt masse penger? Her er noen tips for hvordan du kan få oversikt og forhåpentligvis redusert både skatten og blodtrykket!

Dato skrevet 27.08.2021 00:00.Endret 08.06.2022 12:48.

Få full oversikt!

Det første, og kanskje aller viktigste rådet er å få full oversikt. Start med å liste opp alle transaksjoner du har utført, og da mener jeg absolutt alle. Sjekk at du for alle transaksjoner har dokumentasjon som klart viser når transaksjonene fant sted, hva du kjøpte/solgte, hva du betalte med og hva du måtte betale i eventuelle gebyrer? Hvis du for eksempel kjøpte en Bitcoin den 1 april 2020, så vil du typisk trenge en utskrift fra markedsplassen som angir tidspunktet, antall og pris i USD, og så en utskrift fra Norges Bank som viser vekslingskursen mellom USD og NOK, og i tillegg eventuell dokumentasjon på gebyrer du måtte betale. Hvis du ikke har slik dokumentasjon, så må du sette i gang med å skaffe deg den dokumentasjonen.

Ta vare på dokumentasjon!

Når du har skaffet den nødvendige dokumentasjonen så må du huske å ta vare på den!

I utgangspunktet behøver du ikke å gi skatteetaten denne dokumentasjonen, men hvis de spesifikt etterspør den, så er det meget viktig at du klarer å levere. Ellers kan din skatt bli skjønnsmessig fastsatt, noe som kan gi deg en altfor høy skatt. 

Ta gjerne sikkerhetskopier og kanskje du skal lagre den både fysisk og digitalt?

Hvilke transaksjoner?

Som sagt ovenfor, så må du liste opp absolutt alle dine transaksjoner! Ikke bare de hvor du kjøper eller selger i «vanlig» valuta (Fiat) som norske kroner eller US Dollar, men også alle hvor du bytter fra en virtuell valuta til en annen. Grunnen er at et bytte fra en valuta til en annen helt klart er det man innen juridisk sjargong kaller en realisasjon, noe som betyr at du må beregne hva du har tjent eller tapt på valutaen du bytter i fra deg.  Så hvis du for eksempel veksler noen Bitcoin inn i Ethereum, så regnes du for å ha «solgt» Bitcoin og «kjøpt» Ethereum, og du må derfor beregne hvor mye du skattemessig har tapt eller tjent på disse Bitcoinene. 

Hva med utvinning (mining)?

Hvis du utvinner (mining) kryptovaluta så vil du bli skattlagt for verdien av valutaen du mottar som følger av utvinningen. Verdien skal fastsettes på tidspunktet du har fått en ubetinget rett til å motta den spesifikke valutaen. Hvis du utvinner flere «coins» i løpet av et år så må du beregne verdien isolert for hver gang du mottar en «coin». Merk at utvinning er skattepliktig, selv om du ikke selger valutaen du mottar. Hvis du senere selger/bytter bort valutaen du har utvunnet, så vil denne transaksjonen måtte vurderes for seg selv.

Hvordan beregner man hva man skattemessig har tjent/tapt?

Beregningen av gevinsten/tapet er i og for seg ganske enkel. Først finner du ut verdien av det du mottar, deretter trekker du i fra verdien av det du betalte med, i tillegg trekker du i fra alle gebyrer og lignende kostnader. Husk at alt må omregnes til norske kroner!

Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt valutaen eller om du har utvunnet valutaen. Hvis du har utvunnet valutaen, så skal verdien av det du «betalte med» sett lik den verdien du ble skattlagt for i det valutaen ble utvunnet.

Hvis tallet du ender opp med er over null så har du fått en gevinst (tjent på transaksjonen) og hvis tallet er under null så har du fått et tap (tapt på transaksjonen).

Hva med valuta jeg kun har kjøpt, men ikke solgt/byttet bort?

Det er først ved salg/bytte at du skal beregne hva du har tjent/tapt. Eller for å si det på en annen måte, før du selger/bytter valutaen så vil et «papirtap/papirgevinst» ikke ha noe som helst innvirkning på din inntektsskatt. Derimot vil verdien av valutaen kunne ha noe å si for en eventuell formueskatt, mer om det under.

Hva blir skatten?

Inntektsskatt beregnes per kalenderår. Beregningen er enkel, du summer alle gevinstene og trekker i fra alle tapene du har hatt i det aktuelle kalenderåret. Tilsvarende gjør du med valuta du får som følge av utvinning. Her legger du sammen alt av valuta du har fått som følger av utvinning og trekker i fra alle dine kostnader, som for eksempel økte strømutgifter og avskrivning på dataanlegg.

Hvis tallet du står igjen med til slutt er over null så har fått en skattepliktig inntekt, og hvis tallet er under null så har du fått et fradragsberettiget tap. Gevinsten/tapet ganger du så med den alminnelige skattesatsen for det aktuelle året, som for inntektsåret 2020 var 22%. Sagt på en annen måte, så må du betale 22 øre mer i skatt for hver krone du har vunnet og motsatt får du 22 øre mindre i skatt for hver krone du har tapt.

Imidlertid vil ikke satsen på 22% ikke nødvendigvis gjelde for de som i stor skala utvinner valuta. Dessverre finnes det ikke noen helt faste og klare regler for hvor grensen går. Derfor er mitt tips å kontakte en skatterådgiver hvis du har hatt store inntekter fra utvinning, slik at du får vurdert risikoen.  

Formueskatt

Utgangspunktets er at alt du eier skal tas med i beregningen av formueskatt. Dette gjelder derfor også for kryptovaluta. Kort sagt finner du din skattemessige formue ved å summere verdien av alt du eier ved årets utløp og trekker i fra alt av gjeld. Fra denne hovedregelen er det mange unntak, men det er ingen slike særregler for kryptovaluta. Derfor må du hvert år beregne kroneverdien av alt du eier av kryptovaluta ved utløpet av et år. Denne verdien må du så oppgi i skattemeldingen for inntekts- og formueskatt (selvangivelsen).

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre skattemessige spørsmål? Kontakt oss via www.adnor.no eller på tlf 73 99 09 00