EUROJURIS Informerer - Arverett

Adnor Advokat AS er et av 17 selvstendige advokatfirmaer som inngår i sammenslutningen Eurojuris Norge AS. Eurojuris gir jevnlig ut heftet EUROJURIS Informerer, hvor du kan finne nyttig informasjon om aktuelle temaer.

Dato skrevet 26.11.2021 00:00.Endret 08.06.2022 11:28.

Denne utgaven handler om arverett og relaterte temaer. Du kan blant annet lese en artikkel om fremtidsfullmakter fra advokat Therese Fuglemsmo i Adnor Advokat. I tillegg finner du artikler om planlegging av arv av bolig eller fritidseiendom, generasjonsskifter, samboeruskifte og mer.

Du kan lese utgaven her:

Eurojuris informerer - Arverett