Vergemål og fremtidsfullmakt

 

Mange mennesker opplever vanskelige situasjoner i løpet av livet. I noen tilfeller er det nødvendig med hjelp. Det å få oppnevnt en verge som kan bistå i personlige og/eller økonomiske forhold kan ofte være nødvendig i ulike livsfaser.

 

Oppnevning av vergemål skjer av Fylkesmannen og det oppnevnes enten en alminnelig verge, fast verge eller en advokat som verge. Hva slagt type verge som er aktuelt vil bla. variere ut i fra familiesituasjon, helsesituasjon og hvor vanskelig oppdraget er.

Adnor Advokat AS har i dag flere advokater som er oppnevnte verger.

Søknad om få oppnevnt verge må rettes til Fylkesmannen av enten den som har behov for verge, familie eller lege.

 

This site uses cookies. For more information click here.