Førerkort og veitrafikk

 

ADNOR Advokat har spesiell kompetanse på førerkortsaker og veitrafikkrett.

 

Advokat for NAF-medlemmer og andre

 ADNOR Advokat har i mange år gitt advokatbistand til NAF-medlemmer. Intet rettsområde er så sterkt knyttet opp til vanlige folks hverdag som vegtrafikkretten. Du befinner deg daglig midt i trafikken – enten du bruker bil, kjører MC, sykler eller er fotgjenger. Uansett må du forholde deg til et utall av lover og regler; bryter du reglene som gjelder i trafikken kan du straffes eller bli erstatningsansvarlig.

Men trafikkbildet er komplisert, og der er ikke alltid like enkelt å avgjøre skyldspørsmål. Da kan det lønne seg å søke råd hos advokaten. Du kan også bli skadet. Kanskje trenger du advokathjelp for å få erstatning? Kanskje er du misfornøyd med forsikringsselskapets saksbehandling – og størrelsen på erstatningen som tilbys?

Som mangeårige advokater for Norges Automobilforbund er Adnor godt kvalifisert på disse områdene, og vi yter effektiv bistand. Selv om det tilhører et annet rettsområde, skal det nevnes at vi som NAF-advokater også bistår i forbindelse med tvistesaker knyttet til kjøp- og salg av biler, motorsykler, campingvogner etc. –  samt verkstedreparasjoner og forsikringsoppgjør.  

Er du medlem av NAF? Da får du medlemsfordeler hos oss.

This site uses cookies. For more information click here.