Forbrukerrettigheter:

Forbrukerne i Norge har en god rettslig beskyttelse. Føler du deg lurt, er ikke varen levert i tide – eller svarer den ikke til hva du ble lovet av selgeren? ADNOR Advokat yter juridisk bistand i forbrukersaker. Vi har bl.a. bred erfaring fra reklamasjon på kjøp av biler, både nye og brukte. 

 

Dårlig handel? 

Forbrukerkjøpsloven av 2002 gjelder i saker der kjøperen er forbruker og selgeren næringsdrivende. Utgangspunktet er klart: Den næringsdrivende kan ikke gi forbrukeren dårligere vilkår enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Varen skal ha de egenskaper – og den kvalitet – som selgeren har opplyst direkte til deg eller gjennom sin markedsføring. Oppstår det forsinkelser eller har varen mangler? Da kan du kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Dette gjelder enten du handler i butikk eller på internett.

Selgeren vil ofte påstå at feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk, og at kravet derfor må avvises. Da kan det være vanskelig å komme videre. Vår erfaring er imidlertid at mange saker kan avsluttes på et tidlig stadium, dersom en advokat bistår forbrukeren med å underbygge kravet.

 Kjøpsloven av 1988 gjelder kjøp mellom privatpersoner, eller kjøp mellom næringsdrivende. I disse tilfellene står partene i utgangspunktet fritt til å avtale hva de vil. En eventuell kjøpekontrakt går foran kjøpslovens bestemmelser. Er det ikke inngått noen spesiell avtale – eller løser ikke avtalen tvistespørsmålet? Da er det kjøpslovens bestemmelser som gjelder.

 Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg (for eksempel telefon eller internett). Du har som forbruker 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Ønsker du ikke å beholde varen, må du gi selgeren beskjed innen fristens utløp. Angrerettloven gjelder uansett hva som ellers er avtalt mellom deg og selgeren.

 Lov om håndverkertjenester regulerer forholdet mellom en yrkesutøver og deg som forbruker. På disse områdene finnes det mange fallgruber. ADNOR Advokat hjelper deg – om du har vært uheldig for eksempel ved valg av håndverker. Når det gjelder kjøp og salg av fast eiendom, så reguleres forholdet av avhendelsesloven ellerbustadoppføringslova.

This site uses cookies. For more information click here.