Personskadeerstatning

 

Hvis du har fått en personskade etter en trafikkulykke, yrkesskade, ulykke eller pasientskade kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet eller den offentlige instans som er ansvarlig for ulykken. For at det skal foreligge et slikt ansvar må 3 vilkår være oppfylt. Det må foreligge årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap.Vurdering av disse forhold bør i mange tilfeller utføres av en advokat med spesialisering innen personskader.

I Adnor Advokat AS har vi flere advokater som hver har over 16 års erfaring fra arbeid med alle ulike former for personskader.

 

Bilansvar

Bilansvaret dekker den skade som motorvogn "gjer," hvilket inkluderer enhver skade som skyldes motorvognens bruk, når motorvognen er brukt som motorvogn. Begrepet skade omfatter bare person og tingskader som er fysisk skadet av selve motorvognen og dens egenskaper som motorvogn.

Jf. bilansvarsloven § 4 er det ikke vilkår for erstatning at føreren av bilen må ha brutt trafikkreglene eller opptrådt uaktsomt. Ansvarlig forsikringsselskap blir ansvarlig etter bilansvarsloven § 4, uavhengig av eventuell skyld eller feil hos fører eller eier av motorvognen.

Yrkesskade

Med yrkesskade mener man personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Ulykke

I arbeidslivet og i det private er man ofte dekket av ulike former for ulykkesforsikring. Dette kan være en reiseforsikring som inneholder ulykkesdekning, førerulykkesforsikring via bilansvarsdekningen, idrettsforsikringer eller vanlige ulykkesforsikringer. Disse forsikringer har ofte en dekning for medisinsk invaliditet, behandling og ytelser ved dødsfall.

Pasientskader

Har det skjedd en feil i den medisinsk behandling du har mottatt ved feks. et sykehus eller hos lege, slik at du har fått en skade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatni

This site uses cookies. For more information click here.