Arv og skifte

De fleste av oss kommer i en situasjon der vi enten skal treffe bestemmelser over arv, fordele arv – eller motta arv. 

 

Hvem skal arve hva? 

Et ryddig arveoppgjør, basert på et klart og utvetydig testament som forteller hvem som skal arve hva, er noe av det mest fornuftige man kan etterlate seg.

Det kan hindre splid innad i familien – og det legger linjene videre, ikke minst for den som driver næringsvirksomhet og vil tilrettelegge for det generasjonsskiftet som før eller siden må komme.

Arv og skifte krever kunnskap om hva lovgivningen sier, enten det er spørsmål om hvem som er arvinger, hvordan arv skal fordeles, utforming av testament, arveforskudd, avgiftsregler osv. Derfor er det fornuftig å kontakte advokat i god tid – lenge før man, alderen tatt i betraktning, kan forvente et endelig arveoppgjør.

This site uses cookies. For more information click here.